Imperier og kolonier


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

    1    2    3        4           5   
          6                
 7                 8    9    10      
        11              12      
   13             14            
          15            16      
17         18                   
              19           20   
21       22    23                24     
          25     26       27        
  28    29                   30     
                31          
     32          33             
 34                   35        
                        
       36                   
                 37        38   
    39      40   41     42              
                 43    44       
  45         46                 
                        
           47               
   48                       
           49