Det moderne Norge blir til


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

1   2          3     4      5         
               6          
7     8             9         10    
                  11       
  12           13              
                       
   14                      
                       
 15      16       17     18    19          
                      20   
 21        22                  
23                         
  24         25                
    26                     
              27         28    
29                         
                 30        
      31                   
                   32      
         33                
                       
               34          
 35