Næringsutvikling

Klikk på tallet der du vil begynne

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

1         2          3     4        
                      5    
 6    7        8         9          
10                          
     11      12                 
                    13      
     14                15       
                        
        16       17             
                  18   19       
       20            21         
22                 23        24     
25            26                
       27                   
                        
        28      29     30           
                        
  31     32         33              
                        
34                     35       
      36                    
37             38       39          
                        
40              41