Kommunikasjon og kultur i Norge


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

         1          2     3      
     4      5                 
  6                7    8        
                        
             9    10          11   
 12                         
            13              
   14                 15        
                        
16     17            18             
                        
 19        20    21     22       23      24     
               25           
     26                27       
                        
28              29             30   
        31                  
32    33       34                   
      35           36           
    37            38            
          39                
                        
  40              41