Det unge norske demokratiet

Klikk på tallet der du vil begynne

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".

    1          2      3         4   
  5      6   7                8     
              9        10      
 11            12               
          13                
14               15             
                        
  16                  17    18      
         19                 
 20                 21         22   
23         24                   
            25       26         
  27                        
              28            
29      30                      
           31               
 32                         
    33            34            
  35                        
 36                         
                37          
 38                         
              39            
40