Den store krigen


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

 1         2         3     4     5     
              6            
      7       8          9       
 10                  11         
        12                  
                 13        14   
 15                         
          16         17         
      18           19           
    20           21             
22                       23     
    24       25           26        
 27                  28         
           29               
      30                31      
              32            
    33                     34   
  35               36           
       37    38                 
 39                40           
                        
      41             42         
                        
       43