Norge - "den nøytrale allierte"


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

  1           2              
    3    4                  5   
6                         
     7          8     9         
    10                     
11                  12         
             13            
 14                        
      15                   
                16         
        17                 
   18                    19    
               20          
           21    22            
                       
 23                  24        
                       
     25          26       27       
 28                        
            29             
  30        31                 
                       
32             33