Sovjetunionen og verdenskommunismen


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

       1    2            3    4     
   5                  6       
  7              8            
                        
9             10               
                        
11   12        13   14            15        
           16               
       17                   
      18                    
19       20       21         22         
   23                       
             24             
25                          
                26          
 27     28           29            30   
31              32      33      34      
          35                
36                   37         
            38    39            
         40                 
   41               42          
                        
      43