Fascismen og nazismen


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

  1      2     3             4   
    5           6          
 7             8           
                     
9                       
            10           
11           12              
            13      14       
      15                 
 16                      
               17        
18         19                
             20       21     
22                       
                     
    23             24        
                     
                     
      25                 
               26        
 27        28