Kriser og klassekamp i Norge


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

  1   2                 3    
 4                     
5                  6      
 7              8         
           9           
10        11          12        
                    
     13     14              
   15         16           17   
 18                     
          19         20     
            21          
          22            
                    
  23                    
            24          
                    
 25                26       
                    
 27           28