Andre verdenskrig


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

1      2         3               
         4         5          
6                          
        7                  
  8                   9      10   
 11             12    13         14     
15         16     17                
                 18         
            19              
20                          
                  21   22       
23               24             
            25              
26    27                     28     
                29          
30                  31          
         32                 
 33            34             35    
                   36       
        37                  
38                          
             39             
40                          
         41