Okkupasjonstid i Norge


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

   1       2       3   4           
5              6             
          7               
 8               9     10       11   
                12         
  13                       
       14   15                 
      16                   
  17             18     19         
                       
  20    21      22           23     24    25   
                26         
27             28              
          29               
30     31                      
        32        33      34       
  35                       
                       
     36    37         38           
 39                        
       40                  
                  41