Imperiene rakner


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

1                2          
         3      4           
    5                    
             6           
7                        
            8       9       
  10     11        12             
  13                      
               14         
      15                  
  16                      
     17   18      19      20   21       22    
 23                       
        24           25       
   26                     
 27   28        29     30         31      
  32               33         
                      
        34   35               
 36                       
                37        
   38