Rikdom og fattigdom


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

1      2           3          
       4    5      6          
   7                    
                8       
 9            10           11   
      12                 
  13                  14     
     15                  
16                       
     17        18            
                     
  19                20       
             21   22         
23           24              
           25            
26    27                     
              28         
     29    30                
  31             32          
        33               
 34