Mennesker og miljø

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".

   1     2     3          4      
5    6                    7   
    8    9             10      
11                       
  12        13      14     15        
              16         
       17      18          19    
20   21       22            23       
             24          
   25     26                 
        27    28      29   30        
 31                      
          32             
     33              34      
              35    36       
37     38            39          
                     
                     
     40                  
                     
  41