Fred og konflikt i en globalisert verden


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

1       2            3   4            
                          
5    6        7   8             9    10    11    
            12                
13         14                     
15             16     17       18       19    
       20                     
  21                 22    23         
            24                
    25    26       27          28   29        
  30          31                  
    32             33             
                        34    
  35        36             37         
      38                      
               39         40      
    41    42                 43       
              44      45          
 46               47              
           48                 
 49       50      51                52    
                    53        
 54            55                 
56                   57           
      58                  59      
60