Brennpunkt Midtøsten


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

1     2     3     4         5        6     
           7         8         
9           10                  
      11           12            
  13    14                       
  15      16                     
    17               18     19       
      20                     
             21          22    23    
 24                    25        
                     26      
        27    28                 
      29                     
            30               
  31            32               
                         
      33            34     35        
36     37          38                
                   39      40    
          41      42             
     43                      
                 44          
45             46                
                         
  47              48