Imperium og koloniar


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

     1     2       3       4         
 5                        6    
        7     8        9          
                10           
11            12     13              
                    14       
   15     16          17             
  18                      19     
          20          21         
22                           
         23                  
                 24          
        25     26                
  27                         
  28                   29        
                30           
31        32           33            
    34                   35      
                   36        
37   38         39                   
      40           41            
   42                        
     43                      
                         
44          45         46