Det moderne Noreg blir til


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

   1         2              
3              4    5      6     7   
       8                 
 9                 10        
            11            
 12                       
              13          
       14   15    16              
17       18             19        
       20                 
   21                 22      
 23                       
           24             
 25                       
   26        27               
               28         
   29                     
               30         
31                        
             32           
   33