Det moderne Noreg blir til


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

   1      2                3   4   
5                 6          
               7          
     8                    
               9          
   10                      
                   11      
 12              13           14   
                       
                15         
16        17        18             
              19     20        
 21     22              23         
                      24   
   25     26          27           
           28              
29            30           31      
                       
     32             33         
34                         
         35            36      
37                         
          38           39