Den store krigen


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

1      2        3                
               4       5   6     
7         8        9             
      10        11              
12                     13       
        14                  
                        
  15   16            17    18           
                        
  19             20            21   
 22                      23     
24          25            26        
                        
 27        28                   
                29          
    30                      
  31            32      33          
    34                      
                        
 35          36    37           38      
                  39        
40                          
      41              42