Noreg - "den nøytrale allierte"


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

 1       2          3          
           4    5        6     
     7                   
                8        
 9                 10        
                      
11         12                13   
                      
    14                    
15                        
    16           17           
           18       19        
 20                       
                      
 21            22             
                      
  23         24               
                      
  25                      
 26        27                 
                      
28           29