Sovjetunionen og verdskommunismen


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

 1    2           3    4            
        5                  
 6               7            
          8                
      9                   10   
     11                     
12                       13     
   14                15     16      
                        
17                18    19          
         20                21   
22                     23       
              24            
25     26           27              
                        
28       29       30          31        
32                          
        33            34      35    
 36                         
           37           38      
  39                        
           40            41     
                        
    42