Fascismen og nazismen


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

 1             2     3       
 4          5       6        
                    
7        8          9        
    10                  
        11              
  12                    
        13             14   
15         16               
17                      
                 18     
  19      20                
    21           22         
23              24          
                    
         25             
                    
26         27               
                    
28                29