Kriser og klassekamp


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

      1        2         
    3                 
       4              
5      6              7    8   
9          10        11       
  12                   
        13             
                   
       14    15            
16   17                    
           18          
      19               
   20               21     
                   
     22         23         
                   
24                     
             25        
    26