Den andre verdskrigen


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

      1   2       3        4   5       
6           7                 
               8           
9    10          11         12       13    
                        
  14             15             
                        
  16      17        18              
                    19      
      20               21       
22                          
      23              24        
                        
  25              26   27           
            28              
    29                      
30                         31   
                        
32           33                 
                        
    34             35        36     
                        
                   37       
    38