Ei todelt verd


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

1      2     3        4    5        6      
    7         8            9      
10            11          12         
                 13          
   14      15                    
               16            
   17      18                    
             19              
 20     21        22    23        24       25    
26                           
         27        28            
 29                          
              30        31       
32           33                  
       34      35                
      36               37        
    38      39         40            
  41          42               43    
               44            
  45             46              
 47                48           49   
       50     51          52         
53                           
              54           55    
  56