Rikdom og fattigdom


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

1      2     3          4       
                    
  5          6            
         7             
      8                
  9                    
           10           
  11          12            
13      14    15   16        17      18    19   
            20     21       
      22     23             
 24                     
25        26           27       
                    
28              29          
                 30     
     31        32           
   33                   
                    
 34               35