Menneske og miljø


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

     1     2      3     4       
5      6                7    
               8       
9    10           11           
       12           13      
  14            15          
                    
16         17         18        
                    
19         20           21      
                    
     22                 
                 23     
        24          25      
  26               27       
             28         
 29         30             31   
               32       
 33        34               
               35