Fred og konflikt i ei globalisert verd


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

 1     2     3     4    5                
                 6      7   8      
 9        10               11      12    
                   13         
  14            15     16             
          17              18      
    19   20     21                    
              22           23     
 24    25                         
       26    27     28    29              
     30                   31     32   
                          
                    33    34      
   35      36          37             
                  38          
 39           40                  
              41              
42    43                          
             44           45      
46                            
        47      48           49      50   
     51        52                 
53          54        55              
                          
     56                 57        
 58