Vikingferder, kristning og rikssamling

Klikk på talet der du vil begynne

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav

 1      2    3              4   
     5                 
6   7             8    9        
     10                 
                    
   11       12              
13         14            15     
      16       17           
18                      
           19           
20       21                 
                   22   
               23       
   24             25        
  26                    
          27            
               28       
  29                    
                    
        30