Den dansk-norske maktstaten blir til

Klikk på talet der du vil begynne

Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på ”Kontroller svaret”. Dersom du står fast, kan du klikke på ”Hjelp”. Da får du ein bokstav

   1         2     3      4       5   
                    6     
  7           8          9      
10                         
            11             
  12                13         
                       
14       15       16    17             
                       
   18                      
            19      20        21   
22                         
        23            24    25     
26                         
        27       28            
29    30                       
             31            
       32     33               
               34          
35              36             
                       
37          38                 
               39