Imperia raknar


Klikk på eit tal i kryssordet for å sjå nøkkelsetninga. Fullfør kryssordet før du klikkar på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du ein bokstav.

 1      2    3     4        5       
 6       7           8        
      9                 
                  10     
11      12         13      14        
             15          
16             17            
                     
   18              19       20   
                     
  21                 22      
                     
  23           24            
                25       
 26            27            
                     
    28    29                 
           30         31     
32                       
      33           34        
 35