Nyere historie


Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Fullfør kryssordet før du klikker på "Kontroller svaret". Dersom du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav.

   1             2    3           
 4                       5    6   
           7                
8   9                    10        
         11        12            
13         14                    
                         
 15     16    17              18         
              19             
 20                          
         21      22    23        24      
 25                          
      26   27                  28    
   29      30     31                 
          32                 
 33                  34          
35          36          37           
38       39                      
          40                 
  41    42                     43    
            44     45            
       46    47       48             
                   49        
50                           
         51