Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  1 (Kva er historie?)
   
  1. KVA ER HISTORIE?
 
Nettoppgåve
 
Portrett
 
Kart og tidslinje
 

Kva er historie?

UiB, De kulturhistoriske samlinger
Niels Hertzberg (1759–1841): «Et bryllup i Kinsarvik prestegjeld».
  • Kva har skjedd?
  • Kvifor har det skjedd?
  • Korleis liknar samfunn på kvarandre, og korleis er dei ulike?
  • Korleis kan historia bli delt inn i tidsperiodar?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeidet med kapittelet.