Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  10 (1814)
   
  10. 1814
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

1814

Eidsvoldsbygningen
Oscar Wergeland (1844–1910): Riksforsamlinga på Eidsvoll 1814.
  • Kva hende i 1814?
  • Kva drivkrefter stod bak den gryande norske nasjonalkjensla i åra fram mot 1814?
  • Kva likskapar og skilnader er det mellom den norske og den franske og den amerikanske grunnlova?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeidet med kapittelet.