Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  13 (Ein historisk person)
   
  13. EIN HISTORISK PERSON
 
Arbeidsoppgåver
 

Ein historisk person

Norsk Folkemuseum/foto: Axel Lindahl
Utvandrarar i Hardanger. Fotografi frå 1879.
  • Kor mange flytta frå Noreg til USA frå siste halvdel av 1800-talet og fram til første verdskrigen?
  • Kvifor reiste dei, og kva slags konsekvensar fekk utvandringa for Noreg?
  • Korleis var "det norske Amerika"?
  • Er brev pålitelege historiske kjelder?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeidet med kapittelet.