Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  14 (Det moderne Noreg blir til)
   
  14. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lysbiletepresentasjon
 

Det moderne Noreg blir til

Fotograf O. Væring eftf. AS
Wilhelm O. Peters (1851–1935): «Fabrikkpiker på Hjula Veveri».
  • Kva kjenneteiknar ”moderniseringa” av Noreg frå siste halvdelen av 1700-talet og utover på 1800-talet?
  • Når og kvar kom den første industrien i Noreg?
  • Korleis livnærte folk seg i denne perioden?
  • Kva konsekvensar fekk dei store endringane?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeidet med kapittelet.