Du er her: Hovudsida  >  Påbygging  >  Påbygging  >  15 (Tal som kjelde)
   
  15. TAL SOM KJELDE
 
Arbeidsoppgåver
 

Tal som kjelde

Fotograf O. Væring eftf. AS
Wilhelm Peters (1851–1935): Gjøvik Glassverk.
  • Kor mange barn arbeidde i fabrikkindustrien i perioden 1870 til 1915?
  • Kva var gjennomsnittsinntekta for menn og for kvinner som var sysselsette i industrien rundt 1900?
  • På kva måte er tal viktige kjelder til kunnskap om fortida?
  • Kva finst eigentleg av historisk talmateriale?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeidet med kapittelet.