Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  4 (Jordbruk)
   
  4. JORDBRUK
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Jordbruk

Nevada Wier/Riser/Getty Images
Pløying av jord, Burma.


  • Kva driftsformer følgde med jordbruket?
  • Kva konsekvensar fekk innføringa av jordbruket?
  • Kvifor fekk Europa, Asia og Nord-Afrika eit forsprang på dei andre kontinenta under jordbruksrevolusjonen?
  • Når kom jordbruket til Noreg?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.