Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  6 (Hellas i antikken)
   
  6. HELLAS I ANTIKKEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Hellas i antikken

Hoplittar tek på seg rustningar. Vasemåleri frå 400-talet f.Kr.


  • Kvifor utvikla grekarane, og spesielt Athen, eit demokratisk styresett?
  • Kva kjenneteiknar samfunnet i det gamle Hellas?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.