Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  10 (Samfunn og stat i Noreg i mellomalderen)
   
  10. SAMFUNN OG STAT I NOREG I MELLOMALDEREN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Samfunn og stat i Noreg i mellomalderen

Bergen Museum
Historia om den sanne krossen, ca. 1310. Alterfrontal (framstykket på eit alterbord) frå Nedstryn kyrkje

  • Kva område omfatta den norske staten?
  • Kven hadde eigentleg makta i Noreg?
  • Fordelte kongen rettar og plikter mellom dei ulike gruppene i samfunnet, eller var han berre ein representant for aristokratiet som medverka til å sikre deira fordelar på kostnad av den store bondebefolkninga?
  • Fell Noreg inn under den europeiske føydale samfunnsforma?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.