Du er her: Hovudsida  >  Eldre historie  >  Eldre historie  >  19 (Eit folk av bønder)
   
  19. EIT FOLK AV BØNDER
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Eit folk av bønder

Norsk Folkemuseum
Storbonden Bjørn Frøysok med familie. Måleri frå 1699 i Gol stavkyrkje i Hallingdal

  • Heldt jordbruksproduksjonen tritt med folkeauken?
  • Eller sette jordressursane etter kvart grenser?
  • Kva er Noregs ”modernæring”?
  • Korleis greidde den aukande folkemengda å brødfø seg?
  • Korleis blei folkeauken takla av den samiske befolkninga?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.