Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  2 (Den politiske revolusjonen)
   
  2. DEN POLITISKE REVOLUSJONEN
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Den politiske revolusjonen

Claude Cholat: "Stormen på Bastillen 14. juli 1789.


  • Kva sentrale trekk finn vi ved dei tidlege forsøka på demokrati?
  • Korleis har demokratiet fått ein sjølvskriven posisjon i den moderne verda?
  • Kva var bakgrunnen for den franske revolusjonen, og kva kjenneteiknar dei ulike fasane i han?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.