Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  5 (Det moderne industrisamfunnet tek form)
   
  5. DET MODERNE INDUSTRISAMFUNNET TEK FORM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Det moderne industrisamfunnet tek form

Time Life Pictures/Mansell/Getty Images/All Over Press


  • Korleis spreidde industrialiseringa seg frå Storbritannia til kontinentet, USA og Japan?
  • Kvifor førte ikkje den brå veksten i folketalet til hungersnød, slik det var vanleg i tidlegare tider?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.