Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  6 (Massepolitikk og nasjonar)
   
  6. MASSEPOLITIKK OG NASJONAR
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Massepolitikk og nasjonar

Scene frå slaget ved Gettysburg 3. juli 1863. Slaget blir rekna som vendepunktet i den amerikanske borgarkrigen.


  • I kor stor grad var industrialiseringa ei velsigning eller ei forbanning for folk flest?
  • Kvifor fekk ideane om nasjonen og demokratiet så stort gjennomslag nettopp på 1800-talet og tidleg på 1900-talet?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.