Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  8 (Det moderne Noreg blir til)
   
  8. DET MODERNE NOREG BLIR TIL
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Det moderne Noreg blir til

Fotograf O. Væring Eftf. AS
Wilhelm Peters (1851–1935): "Fra Hjula veveri", 1886


  • Korleis endra livet til jordbrukar- og fiskarfamiliar seg i takt med moderniseringa av bygdenæringane?
  • Korleis gjekk desse moderniseringsprosessane føre seg?
  • Kva førte det til for menneska at fleire og fleire søkte seg mot dei voksande byane?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.