Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  18 (Okkupasjonstid i Noreg)
   
  18. OKKUPASJONSTID I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Okkupasjonstid i Noreg

Kvinner og barn i kø for rasjoneringskort. Fotografi frå 1941.


  • Kvifor støtta så mange Nasjonal Samling?
  • Korleis arbeidde dei som var motstandarar av NS-regimet?
  • Korleis endra kvardagslivet seg under krigen?
  • Kvifor har det vore så mykje strid om okkupasjonsåra i Noreg?
  • Kva er dei mest omstridde emna?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.