Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  21 (Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Noreg)
   
  21. ETTERKRIGSTID OG SOSIALDEMOKRATISK ORDEN I NOREG
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Noreg

Velkomstportal for kronprins Olav i Namsos i Nord-Trøndelag. Orda "Vi bygger påny" uttrykkjer stemninga i Noreg dei første åra etter krigen. Fotografi frå 1948.


  • Med kva verkemiddel skulle landet byggjast opp på nytt?
  • Kva var målet for den politikken som Arbeidarpartiet førte?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.