Du er her: Hovudsida  >  Nyare historie  >  Nyare historie  >  24 (Rikdom og fattigdom)
   
  24. RIKDOM OG FATTIGDOM
 
Arbeidsoppgåver
 
Test deg sjølv
 
Kart og grafar
 
Portrett
 
Lydbok
 
Til læraren
 

Rikdom og fattigdom

Gutar utanfor tomme bustadblokkar i Skottland. Fotografi frå 1984.


  • Kvifor er somme land så rike og andre så fattige?
  • Har det med kultur og politikk å gjere?
  • Ligg forklaringa i ulik tilgang på naturressursar?
  • I kva grad har den globale økonomien gjort det lettare eller vanskelegare for einskildnasjonar å oppnå høgare levestandard?
Desse spørsmåla blir stilte i dette kapittelet, og de kan svare på dei gjennom arbeids- og ”test-deg-sjølv”-oppgåvene i menyen til venstre.